Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και τις δύο ημέρες.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα που θα μεταδοθεί η Εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκειά της.

Το παρακάτω πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις συνθήκες της διαδικτυακής μετάδοσης της Εκπαίδευσης. 

ΗΜΕΡΑ 1η
∎ 8:15 π.μ. – 8:45 π.μ.
   ▹ Εξέταση πριν το Σεμινάριο
∎ 9:00 π.μ. – 10:45 π.μ.
   ▹ Εισαγωγή στην έρευνα και στη θεραπεία της φωνής σε νευρολογικές διαταραχές
   ▹ Επισκόπηση στη Νόσο Parkinson
 10:45 π.μ. – 11:00 π.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 11:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
   ▹ Οι αρχές ανάπτυξης του LSVT
   ▹ Πρόσφατα ευρήματα  σχετικά με το LSVT
 12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ.
   ▹ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
∎ 1:30 μ.μ – 3:15 μ.μ.
   ▹ Μέθοδοι LSVT LOUD (πρακτική εφαρμογή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες)
∎ 3:15 μ.μ – 3:30 μ.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
∎ 3:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ.
   ▹ Μέθοδοι LSVT LOUD, συνέχεια (πρακτική εφαρμογή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες)
   ▹ Τεχνικές Εκπαίδευσης (Model, Shape, Drive, Stabilize, Calibrate)
   ▹ Ποσοτικοποίηση των Θεραπευτικών Συνεδριών


  
ΗΜΕΡΑ 2η
∎ 8:00 π.μ. – 9:45 π.μ.
   ▹ Περίληψη των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων και της Ιεραρχίας
   ▹ Βαθμονόμηση
   ▹ Πρακτική εφαρμογή συμμετεχόντων
∎ 9:45 π.μ. – 10:00 π.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
∎ 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.
   ▹ Συστάσεις Παρακολούθησης
   ▹ Προγνωστικές Μεταβλητές και Κριτήρια Επιλογής
   ▹ Μέτρα Αξιολόγησης  για τη Νόσο Parkinson
   ▹ Εφαρμογή του LSVT LOUD σε άλλες Νευρολογικές Διαταραχές και Ηλικιωμένα άτομα
∎ 11:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.
   ▹ ΕΞΕΤΑΣΗ – απαιτείται 85% επιτυχία για την πιστοποίηση
∎ 12:00 μ.μ. – 12:45 μ.μ.
   ▹ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
∎ 12:45 μ.μ – 1:00 μ.μ.
   ▹ Προετοιμασία για την Διαδραστική Συνεδρία Εξάσκησης Φωνής
∎ 1:00 μ.μ – 2:00 μ.μ.
   ▹ Πρακτική Άσκηση για την Διαδραστική Συνεδρία Εξάσκησης Φωνής με άτομα με Νόσο Parkinson
∎ 2:00 μ.μ. – 3:00 μ.μ.
   ▹ Κρίσιμες Θεραπευτικές Σκέψεις και Ανησυχίες
   ▹ Μελλοντική Έρευνα και Τεχνολογία LSVT LOUD
   ▹ Συμπεράσματα από την Εκπαίδευση LSVT LOUD


ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

προαιρετική συμμετοχή
∎ 3:30 μ.μ. – 5:45 μ.μ.
   ▹ Αρχές και βάσεις για το LSVT LOUD στην παιδιατρική
   ▹ Καθημερινή άσκηση με το LSVT LOUD και ιεράρχηση ομιλίας με παιδιατρικούς πληθυσμούς
   ▹ Επαναπροσδιορισμός αισθητηριακού LSVT LOUD
∎ 6:00 μ.μ. - 6:30 μ.μ.
   Διαδραστική άσκηση με παιδιά
∎ 6:45 μ.μ. – 8:30 μ.μ. 
   ▹ Τεκμηρίωση εφαρμογής του LSVT LOUD σε παιδιατρικούς πληθυσμούς
   ▹ Καθορισμός παιδιατρικών περιστατικών για το LSVT LOUD
   ▹ Ανασκόπηση του παιδιατρικού σκέλους του LSVT LOUD
   ▹ Πώς να εφαρμόσετε το LSVT LOUD σε παιδιατρικούς πληθυσμούς στον πραγματικό κλινικό κόσμο


Copyright © LSVT LOUD in Greece | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com