Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και τις δύο ημέρες.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης.

Το παρακάτω πρόγραμμα είναι το ενδεικτικό πρόγραμμα της διήμερης εκπαίδευσης. 

ΗΜΕΡΑ 1η
∎ 8:15 π.μ. – 8:45 π.μ.
   ▹ Εξέταση πριν το Σεμινάριο
∎ 9:00 π.μ. – 10:45 π.μ.
   ▹ Εισαγωγή στην έρευνα και στη θεραπεία της φωνής σε νευρολογικές διαταραχές
   ▹ Επισκόπηση στη Νόσο Parkinson
 10:45 π.μ. – 11:00 π.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 11:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
   ▹ Οι αρχές ανάπτυξης του LSVT
   ▹ Πρόσφατα ευρήματα  σχετικά με το LSVT
 12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ.
   ▹ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
∎ 1:30 μ.μ – 3:15 μ.μ.
   ▹ Μέθοδοι LSVT LOUD (πρακτική εφαρμογή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες)
∎ 3:15 μ.μ – 3:30 μ.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
∎ 3:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ.
   ▹ Μέθοδοι LSVT LOUD, συνέχεια (πρακτική εφαρμογή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες)
   ▹ Τεχνικές Εκπαίδευσης (Model, Shape, Drive, Stabilize, Calibrate)
   ▹ Ποσοτικοποίηση των Θεραπευτικών Συνεδριών


  
ΗΜΕΡΑ 2η
∎ 8:00 π.μ. – 9:45 π.μ.
   ▹ Περίληψη των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων και της Ιεραρχίας
   ▹ Βαθμονόμηση
   ▹ Πρακτική εφαρμογή συμμετεχόντων
∎ 9:45 π.μ. – 10:00 π.μ.
   ▹ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
∎ 10:00 π.μ. – 11:30 π.μ.
   ▹ Συστάσεις Παρακολούθησης
   ▹ Προγνωστικές Μεταβλητές και Κριτήρια Επιλογής
   ▹ Μέτρα Αξιολόγησης  για τη Νόσο Parkinson
   ▹ Εφαρμογή του LSVT LOUD σε άλλες Νευρολογικές Διαταραχές και Ηλικιωμένα άτομα
∎ 11:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.
   ▹ ΕΞΕΤΑΣΗ – απαιτείται 85% επιτυχία για την πιστοποίηση
∎ 12:00 μ.μ. – 12:45 μ.μ.
   ▹ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
∎ 12:45 μ.μ – 1:00 μ.μ.
   ▹ Προετοιμασία για την Διαδραστική Συνεδρία Εξάσκησης Φωνής
∎ 1:00 μ.μ – 2:00 μ.μ.
   ▹ Πρακτική Άσκηση για την Διαδραστική Συνεδρία Εξάσκησης Φωνής με άτομα με Νόσο Parkinson
∎ 2:00 μ.μ. – 3:00 μ.μ.
   ▹ Κρίσιμες Θεραπευτικές Σκέψεις και Ανησυχίες
   ▹ Μελλοντική Έρευνα και Τεχνολογία LSVT LOUD
   ▹ Συμπεράσματα από την Εκπαίδευση LSVT LOUD


ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

προαιρετική συμμετοχή
∎ 3:30 μ.μ. – 5:45 μ.μ.
   ▹ Αρχές και βάσεις για το LSVT LOUD στην παιδιατρική
   ▹ Καθημερινή άσκηση με το LSVT LOUD και ιεράρχηση ομιλίας με παιδιατρικούς πληθυσμούς
   ▹ Επαναπροσδιορισμός αισθητηριακού LSVT LOUD
∎ 6:00 μ.μ. - 6:30 μ.μ.
   Διαδραστική άσκηση με παιδιά
∎ 6:45 μ.μ. – 8:30 μ.μ. 
   ▹ Τεκμηρίωση εφαρμογής του LSVT LOUD σε παιδιατρικούς πληθυσμούς
   ▹ Καθορισμός παιδιατρικών περιστατικών για το LSVT LOUD
   ▹ Ανασκόπηση του παιδιατρικού σκέλους του LSVT LOUD
   ▹ Πώς να εφαρμόσετε το LSVT LOUD σε παιδιατρικούς πληθυσμούς στον πραγματικό κλινικό κόσμο


Copyright © LSVT LOUD in Greece | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com