Γνώσεις που θα έχετε αποκτήσει με το πέρας της Εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι λογοθεραπευτές που θα έχουν συμμετάσχει θα είναι ικανοί να:
  • Αποτυπώνουν τις αρχές για την θεραπεία της φωνής σε κινητικές διαταραχές φωνής
  • Αναγνωρίζουν πτυχές της Νόσου Parkinson και άλλων νευρολογικών διαταραχών και τις επιπτώσεις που έχουν στην φωνή και την ομιλία
  • Εξηγούν τον σκοπό της χρήσης της θεραπείας LSVT LOUD® για τη Νόσο Parkinson καθώς και για άλλες νευρολογικές διαταραχές σε παιδιατρικό ή ενήλικο πληθυσμό
  • Περιγράφουν τις διαφοροποιήσεις με βάση το βασικό πρότυπο των αρχών και της μεθοδολογίας του LSVT LOUD®
  • Συζητούν βασικά στοιχεία του LSVT LOUD® που συνάδουν με τις θεωρίες κινητικής μάθησης και τις αρχές την νευρικής πλαστικότητας.
  • Προσδιορίζουν  χαρακτηριστικά ενηλίκων και παιδιών που είναι πιθανόν να επωφεληθούν από το LSVT LOUD®
  • Εξηγούν και να επιδεικνύουν όλες τις πτυχές του  LSVT LOUD®, συμπεριλαμβανομένων και των καθημερινών δραστηριοτήτων, της ιεραρχίας της ομιλίας και της βαθμονόμησης
  • Προσδιορίζουν προτάσεις για την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του LSVT LOUD® στους ασθενείς.
  • Εξηγούν τα οφέλη του  LSVT LOUD® σε γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας
  • Αποτυπώνουν τη διαδικασία ώστε να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα του LSVT LOUD®

Copyright © LSVT LOUD in Greece | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com