Εμπορικά Σήματα & Πιστοποίηση LSVT

Το εμπορικό σήμα του LSVT και τα άλλα λογότυπα στην ιστοσελίδα και τη βιβλιογραφία του LSVT  είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της LSVT Global, Inc.
Το εμπορικό σήμα του LSVT δικαιούνται να το χρησιμοποιήσουν μόνο τα άτομα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί απευθείας από το LSVT και τα οποία έχουν παρακολουθήσει κάποια Εκπαίδευση και Πιστοποίηση LSVT, με ειδική εκπαίδευση στις θεραπευτικές δεξιότητες του LSVT για άτομα με διαταραχές στην ομιλία ή την κίνηση που σχετίζονται με τη Νόσο Parkinson καθώς και με άλλες νευρολογικές διαταραχές ή καταστάσεις.  Το άτομο το οποίο έχει παρακολουθήσει μία Εκπαίδευση και έχει λάβει Πιστοποίηση στο LSVT θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα, ώστε να αναφερθεί στον εαυτό του ως «Κλινικό Πιστοποιημένο στο LSVT».  Οποιαδήποτε μη επιβεβαιωμένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Ο Κλινικός που θα είναι Εκπαιδευμένος στο LSVT θα μπορεί να:
  • Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα του LSVT, ώστε να υποδεικνύει ότι πρόκειται για εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο κλινικό του LSVT
  • Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αποτελεσματικότητας του LSVT, ώστε να προωθήσει και να υποστηρίξει το πρόγραμμα LSVT
  • Εγγραφεί στην βάση δεδομένων εκπαιδευμένων κλινικών στο LSVT για παραπομπές ασθενών και κλινικών
  • Παρακολουθήσει μελλοντική Εκπαίδευση και Πιστοποίηση LSVT με χαμηλότερο κόστος

Το LSVT Global είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Αμερικανικού Συλλόγου Λόγου – Γλώσσας – Ακοής (ASHA) να παρέχει συνεχιζόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Λογοθεραπεία και την Ακοολογία. 


Αυτό το Σεμινάριο προσφέρεται για 1.2 Μονάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ανώτερο επίπεδο· Επαγγελματική περιοχή)
Copyright © LSVT LOUD in Greece | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com